AB SAGAX

  • en
  • sv

Finansiella rapporter

Årsredovisningar

Årsredovisning 2018 Arsredovisning 2016 Arsredovisning 2016 Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2010 Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2008 Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2004
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

 

Kvartalsrapporter och bokslutskommunikéer

 jan-marjan-junjan-sepjan-dec
2019 pdf pdf
2018 pdf pdf pdf pdf
2017 pdf pdf pdf pdf
2016 pdf pdf pdf pdf
2015 pdf pdf pdf  pdf  
2014 pdf pdf pdf pdf
2013  pdf pdf
pdf  pdf
2012 pdf
pdf
pdf
pdf
2011 pdf pdf pdf
pdf
2010 pdf pdf
pdf
pdf
2009 pdf
pdf pdf pdf
2008 pdf pdf pdf
pdf
2007 pdf pdf
pdf pdf
2006 pdf pdf pdf pdf
2005 pdf pdf pdf pdf
2004     pdf
pdf
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95