AB SAGAX

  • en
  • sv

Integritetspolicy

AB Sagax (publ), org. nr. 556520-0028 respekterar och värnar om din personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg när vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med detta integritetsmeddelande visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Vill du veta mer, läs mer här.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor, maila till dataskydd@sagax.se

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95