AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Om Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per 30 juni 2019 till 2 931 000 kvadratmeter fördelat på 527 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Läs mer om vår integritetspolicy

Senaste
årsredovisningen:
  Senaste
delårsrapporten:
Årsredovisning 2015   Bokslutskommunike 2016
     
Annual report:   Interim report Jan-Jun 2019:

  Interim report jan-mar 2015
AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95