AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Hyresgästservice

Sagax ska vara en bra samarbetspartner till våra hyresgäster och att stödja våra hyresgästers verksamheter på bästa sätt. Att ständigt arbeta med förbättringsåtgärder är viktigt för oss, därför att vi tror att det är viktigt för våra hyresgäster. 

Akuta ärenden skall alltid anmälas via telefon!

Felanmälan för fastigheter norr om Stockholm - Property Partner tel. 0771-40 46 00. Efter kontorstid ring Jourmontör på 08-657 77 00.

Felanmälan för fastigheter söder om Stockholm - e3k tel. 08-408 999 99.
Efter kontorstid ring Jourmontör på 08-657 77 00.

Som hyresgäst är du alltid välkommen att kontakta oss på förvaltningen med frågor eller synpunkter. AB Sagax huvudkontor tel 08-545 83 540. Det går även bra att maila till info@sagax.se

För fastigheter i utlandet
Sagax Finland tel. +358 (0) 10 3200 320
Sagax France tel. +33 (0)1 42 68 52 09
Sagax Netherlands tel. +31 (0)10 303 54 45

AB Sagax (publ), Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm, tel. 08-545 83 540, org.nr. 556520-0028, LEI-nr 549300LJX28T6OM8DT95