AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Sagax lyhyesti

Liikeidea

Sagax on kiinteistösijoitusyhtiö, jonka liiketoimintaa ovat investoinnit kaupallisiin kiinteistöihin erityisesti varasto- ja pienteollisuussektoreilla.

Tavoite

Yhtiön tavoite on tuottaa korkein mahdollinen riskioikaistu tuotto yhtiön osakkeenomistajille.

Strategia lyhyesti

Sagaxin tavoite on kasvattaa operatiivista tulosta pitkällä aikavälillä. Pitkät vuokrasopimukset ja korkositoumukset luovat edellytykset tehokkaalle oman pääoman käytölle ja varmistavat hyvän tuoton kiinteistöistä.

Sagax tavoittelee hallinnon tehokkuutta ja matalaa operatiivista riskiä.

Sagax kasvaa kiinteistöhankinnoilla ja lisäinvestoinneilla nykyisiin kiinteistöihin.

Kiinteistöt

AB Sagaxin kiinteistöomistus 30.6.2019 oli 2 931 000 neliömetriä jakautuen 527 kiinteistöön. Suomen osuus tästä on 1 246 000 neliömetriä jakautuen 282 kiinteistöön.

Ennuste

Vuoden 2019 operatiivinen tulos, eli tulos ennen arvonmuutoksia ja veroja, olemassa olevalla kiinteistökannalla ja tällä hetkellä tiedossa olevilla kaupoilla, on arviolta 1 950 miljoonaa kruunua.

Tilanne 30.6.2019

Kiinteistöjen markkina-arvo


Kiinteistöjen vuokra-arvo

AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Yhteystiedot, LEI 549300LJX28T6OM8DT95