AB SAGAX

  • en
  • fi
  • sv

Kiinteistöt

30.6.2019 AB Sagaxin omistuksessa  oli 527 kiinteistöä ja vuokrattava pinta-ala oli 2 931 000 neliömetriä. Kaksi suurinta markkina-aluetta, Tukholma ja Helsinki, vastasivat yhteensä 53 % markkina-arvosta ja 49 % vuokra-arvosta. Taloudellinen vuokrausaste oli 96 %.  

Alla olevassa taulukossa on esitetty kiinteistöomaisuuden jakautuminen 30.6.2019.

 

Alue            
Kiinteistöjen lkmVuokrattava pinta-ala, m²Osuus vuokra-arvostaOsuus vuokratuotoista
Tukholma 76 628 000
25 % 25 %
Helsinki
72 581 000 24 %  23 %
Yliopistokaupungit, Suomi 65 330 000 12 % 12 %
Pariisi 56 255 000 9 % 9 %
Alankomaat 44 245 000 8 % 8 %
Muu Ruotsi
47
407 000
8 %  8 %
Muu Suomi 145 335 000
9 %  9 %
Muu Eurooppa
22 150 000
5 %  5 %
Yhteensä 527 2 931 000
 100 %
 100 %
AB Sagax, Keskuskatu 5B, PL 800,  00101 Helsinki, Yhteystiedot, LEI 549300LJX28T6OM8DT95